Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (10. évfolyam)

Javítóvizsga 10. évfolyam

TANTÁRGY: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (írásbeli, szóbeli)

Tankönyv: Történelem 10. OFI, 2015

Témakörök: 

1. A világ és Európa a kora újkorban (6-45.o.)

2. Magyarország a kora újkorban (48-92.o.)

3. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora (94-143.o.)

4. Az újjáépítés kora Magyarországon (146-166.o.)

Szaktanár: Baranyai Tibor

Képzés típusa:

Tantárgy:

Évfolyam:

Térkép

Facebook