Testnevelés pótvizsga követelményei (valamennyi szakközépiskolai és szakiskolai osztály részére)

Vizsga helyszíne: tornaterem és külső pálya

Szükséges felszerelés: sportruházati váltóruha és sportcipő

A javítóvizsgáról történő távolmaradás, illetve késés a vizsga sikertelenségének minősül, így évismétlést von maga után!

A vizsgák mozgásanyagának mindenkori értékelése korcsoportonként - életkor függvényében- változó.

I. ATLÉTIKA

a) 1500 m-es futás
Külső pályán 15 kör a kapuk megkerülésével

b)  Helyből távolugrás (3 kísérlet engedélyezett)

c)  Helyből távolba dobás előre 3kg-os medicin labdával (3 kísérlet engedélyezett)

II. GIMNASZTIKA

a)  Szabályos mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás tapssal   (maximális darabszám )

b) Szabályos négyütemű fekvőtámasz (maximális darabszám/ 2 perc)

c) Felülés tarkóra tett kézzel (maximális darabszám/ 2 perc)

III. LABDAJÁTÉK

a)  Egyenes vonalban, egymástól 3m-re kihelyezett 5 db bója közt labdavezetés férfi kézilabdával váltott kézzel oda-vissza időre.(2 kísérlet engedélyezett, bóják távolsága 3 m)

b)  Ismétlődő falra dobás 3,5 m-ről (maximális darabszám/ 30 másodperc; 1 db pótlabda)

c)  7 m-es büntető vonalról végrehajtott 6 db kapura lövés, a kapu jobb- és bal alsó sarkába rövidebbik élére állított zsámolyra. A lövéseket váltott oldalra kell végrehajtani. (A zsámoly lapjának mérete 62x44 cm)

Tantárgy:

Térkép

Facebook