Magyar nyelv és irodalom (Felnőttképzés 12. osztály)

Irodalom: Az 1 – 10 szóbeli érettségi témakör

Életművek

1. Petőfi Sándor: Az apostol

2. Arany János balladái

3. Ady Endre szerelmi költészete

4. A halál megjelenítése Babits Mihály költészetében

5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

6. József Attila tájköltészete

Portrék

7. A felvilágosodás eszméi és stílusirányzatai Csokonai Vitéz Mihályköltészetében

8. A reformkor eszméi Vörösmarty Mihály bölcseleti költészetében

9. A regényíró Móricz Zsigmond ( Rokonok )

10.  Radnóti Miklós és a fasizmus

Anyanyelv: Az 1 – 10 szóbeli érettségi témakör

Ember és nyelv

1.  A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése

2. A nyelv mint jelrendszer

Kommunikáció

3.  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

4. Kommunikációs funkciók és közlésmódok

A magyar nyelv története

5.  A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása

6. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése

Nyelv és társadalom

7.  A mai magyar nyelv főbb nyelvváltozatai: sztenderd, területi és

társadalmi  nyelvváltozatok        

8.  Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre

A nyelvi szintek

9.  A magán – és mássalhangzók találkozásának sajátosságai

10.   A magyar helyesírás alapelvei

Képzés típusa:

Tantárgy:

Évfolyam:

Térkép

Facebook