Tanműhely

Iskolai tanműhelyünk kilenc asztalos, két kárpitos kézi műhellyel, egy szabász és egy un. alapfokú és korszerű célgépekkel felszerelt műhellyel rendelkezik. A faanyag szárítását a kondenzációs szárító helyiségben oldjuk meg. A műhelyek az alapképzésen túl továbbképző tanfolyamok szervezésére és számottevő termelési tevékenységre is képesek.

Az iskolai tanműhelyünk elsődleges feladata a szakma megszerettetése, a manuális készség kialakítása és a három alapvető művelet fűrészelés, gyalulás és vésés munkafolyamatainak a lehető legjobb szinten való elsajáttitatása. Mindez a korszerűen felszerelt kézi műhelyekben, jól képzett szakoktató kollégákkal valósul meg. Jól segíti a szakmai képzést az a tény is, hogy a tanulók a 9. és 10. osztályban heti 6-6 órában, gyakorlati oktatásban részesülnek.
Az alapképzés célja olyan szakmai alapok megteremtése, amik biztosítják a korszerűbb gépi technológiák könnyebb megértését és elsajátítását.

A gépi famegmunkálással hallgatóink az első évfolyam második felében ismerkednek meg, természetesen csak az alapfokú gépeken szigorú ellenőrzés és felügyelet mellett. A gépi alapoktatás feladata, hogy a növendékek begyakorolják a gépi fűrészelések, gyalulások balesetmentes elvégzését. Tanulmányaik során a célgépekkel és a velük végezhető műveletekkel csak másod- ill. harmadéves korukban ismerkednek meg.

Kárpitos műhelyeinkben integráltan oktatunk sajátos nevelési igényű ( hallás-, látássérült ) tanulókat is.

A tanulók tanulmányaik során felmérő és ellenőrző munkákat készítenek, így rendszeresen mérhető szakmai előrehaladásuk. Másodéves korukban az asztalos és kárpitos szakmákban a Kereskedelmi és Iparkamara rendezésében szintfelmérő vizsgát tesznek, mely a vizsga letételéhez elengedhetetlen feltétel.

A már említett szakmákban, továbbá a technikus és a műbútorasztalos szakmákban is törvényileg előírt a vizsgaremek készítése, ami szintén feltétele a szakmai képesítés megszerzésének.

Elérhetőségek

Budapesti Komplex SzC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Felnőttképzési engedély száma:
E-001280/2015

OM azonosító: 203032

Cím: 1149, Budapest Egressy út 36.

Email: kaesz@kaesz.hu

Telefon: (06-1) 252-1000
Fax: (06-1) 273-0275

Térkép

Facebook