A 2018/2019. évi tankönyvrendelés menetének tervezete

A 2018/2019. évi tankönyvrendelés menetének tervezete

A tankönyveket az iskola rendeli meg a tanulóknak, ha a TANKÖNYV MEGRENDELŐ nyomtatványunkat a tanuló a megadott határidőig aláíratva visszahozza.

Határidők:

  • kezdő évfolyamok tanulói 2018. 06. 22. a beiratkozás napja,
  • felmenő évfolyamok tanulói 2018. 04. 17.

Azoknak a tanulóknak, akik nem hozzák vissza az aláírt nyomtatványt nem rendelünk tankönyvet.

Nem fizetős: a 9. évfolyam tanulói, illetve akik a normatív kedvezmény iránti igényüket aláírva leadták.

A 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján normatív kedvezményre jogosult az a tanuló, aki:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A jogosultság igazolásának határideje: az adott tanév október 1. napjáig.

Szállítás: A megrendelt tankönyveket a KELLO 2018. augusztus 1 - 24. között szállítja ki az iskolába. A tanulók az első tanítási napon vehetik át a tankönyveket.

Számlázás: A fizetős tanulók számláját az iskolába küldi a KELLO az átadás - átvétel dokumentummal együtt.

Fizetés: 2018. 08. 21. – 2018. 09. 15. között az alábbi módon:

Készpénzben, bankkártyával valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

A KELLO 2018. 03. 15. a szülői felület megnyitása.

Visszáru: Fizetős tanulók esetében, ha a megrendelt tankönyveket nem kérik, csak a szülő/gondviselő küldheti vissza a tankönyvcsomagot saját költségen a KELLO címére 2018. szeptember 15-ig. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, visszautalás szükségessége esetén (a tankönyvet már kifizették) a bankszámla adatokkal együtt!

Cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.

Letöltés: 

Térkép

Facebook