Nemzeti Tehetség Program-I.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben" című, pályázati kiírásra benyújtott Kreatív formák_Térbeli –vizuális kompetenciák fejlesztése a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskolában és Szakiskolában című NTP-MTTD-15-0227 azonosító számú pályázatunk 1400000 Ft támogatásban részesült. A projekt során  60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, elsősorban térbeli és vizuális kompetenciák fejlesztése valósul meg kiemelten tehetséges tanulók (5 fő) részére .

A program célja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola kiemelkedően tehetséges kiválasztott tehetséges tanulóinak a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen térbeli – vizuális kompetenciájának fejlesztése, erősítése, figyelembe véve azt a tényt, hogy a pozitív megítélés (tehetség) függ a veleszületett tényezőktől (térlátás).   A  programban részt vevő  asztalos tanulók , a programban szerzett  ismeretek, ill. gyakorlata alapján  a  magas  minőségű, kreatív, egyedi,  igényes, „design" munka tervezésére és legyártására alkalmasak lesznek.

A program során  design tervezés alapjai, forma-funkció, bútortervezés ,  tervezési feladatok, szabadkézi rajzolás, 3D-s programok ismertetése,bútorobjektum rajzolása,  termék megtervezése, Termékkészítés kooperativ munkában  szerkezetek kialakítása, Termék összeépítése, kidolgozása, az elkészült termék szakmai elemzése, prezentálása témájú foglalkozásokat tartunk.

A tervezett tárgyiasult alkotás egyedi tervezésű, magas minőségű faipari termék lesz.  A részvevők képesek lesznek kreatív, magas minőségű faipari termékek tervezésre, gyártására.  A kész  faipari termék bemutatását  pozitív sikerként könyvelheti el mind az alkotó diák, mind az oktató.  Az iskolában tanulók számára motiváció, az iskolában megforduló szülők, érdeklődők számára pedig az iskola  és a szakma presztizsét  emeli.


Soproni kirándulás a NTP-MTTD_0227 program keretében

(2016. április 13. – 2016. április 15. )

A kiránduláson 5 fő tanuló;

  • Vanó Roland
  • Sass Krisztián
  • Kalocsa Krisztián
  • Makai Gergő
  • Tóth Attila

és szakmai kísérőtanárok : Vladár Zoltán és Litresits Gábor vett részt.

Április 13- án indultunk el vonattal Sopron városába.

Önmagában a az utazás, a vonat és maga Sopron városa a tanulókat nagyon magával ragadta. Nagy izgalommal fogadták azt a tényt, hogy jelen kirándulásunk az ő érdekükben van és a tehetségük kiaknázását célozza meg.

A megérkezés napján  vezettük  körbe őket Sopron főbb jellegzetességei között. A tanulók megállapították azt a tényt, hogy maga a város valóban a hűségről és a szépségről szól.

Csütörtöki napunk programja 13:00- kor kezdődött, így a reggeli ébredés után a Nyugat- magyarországi Egyetem épületeit jártuk végig.

Lehetőségünk nyílt arra, hogy megnézzük a Faipari Tanműhely felszereltségét és az ott zajló Magyar Asztalos Szövetség által tartott versenyt. A verseny alatt sikerült egy laboratóriumba betekintést nyerni, ahol a tanulók megtapasztalhatták a korszerű anyagvizsgáló gépek működését.

A tervezett programunk pontban elkezdődött a délutáni órákban.

Széleskörű ismeretanyagot sikerült szereznünk mindnyájunknak Dr. Horváth Péter György Tanár Úrtól. Bemutatta a lézervágás és gravírozás technológiáját, melyet a tanulók egy szabadon választott elemmel próbálhattak ki. Jelen előadás nagyon megfogta őket. Számomra is a technológia nagyon új és modern volt. A gyakorlati bemutató az egyetem új Kutatócentrumában volt.

Délutáni programként a továbbiakban a 3D nyomtatás technológiájával ismerkedhettünk meg Farkas Péter Tanúr Úr előadásában. Magáról a technológiáról a tanulók közül volt olyan, aki már hallott, de volt olyan is, akinek ez újabb élményt jelentett.

Szakszerű előadásszerűen alkalmazta az oktató az elméleti bemutatót a gyakorlattal összefésülve. Megragadó volt számukra az előadás, ugyanis azokat a termékeket, melyeket a képernyőn láttunk meg is foghatták.

Megállapították azt, hogy ez a technológia a „jövő”, és nem csak a faipar területén meghatározó jelentőségű.

Csütörtöki programunk ezen előadással be is fejeződött. Az esti órákban közös vacsora, majd városnézés következett.

Pénteken reggel 9 órakor kezdődött Dr. Elek László Tanár Úrnak Faipari terméktervezés bemutatója. Ismertette velünk azokat a termékeket, amelyeket az egyetemen végzett hallgatók készítettek diplomamunka keretében. Érdekes és megfogó volt számunkra az, hogy némely illető milyen frappánsan ötvözte a fát a betonnal például.

Kezünkbe fogtuk azokat a késztermékeket, amelyeket a képen is láttunk.

Bútortervezés elméleti óra keretében. Dr. Antal Mária Réka Tanárnőnek hallgattuk érdekfeszítő előadását. Az előadás keretében különösen kiemelte, hogy mennyire fontos a faipari termékek esetén az ergonómia.

Szakrajzi arányosságokra tért ki, mely számukra is ismerős volt; aranymetszés, görbék, ívek szerkesztése.

A soproni előadásaink befejező állomása Szücsy Róbert Formatervezés gyakorlati órája következett.  Hangsúlyt fejezett az oktató a szabadkézi rajzolás fontosságára és iránymutatást adott arra, hogy az egyes termékek könnyedén mi módon rajzolhatóak meg.

A kirándulás önmagában elérte azt a célt, amiért valójában Sopronba mentünk; sok ismeretanyagra tettünk szert, sok új dolgot láttunk, tapasztalatot és ötletet tudtunk meríteni és a tanulók erősen megfontolttá váltak az irányban, hogy az iskola befejeztével tanulmányaikat Sopronban folytassák.

Térkép

Facebook